Drupal Gevorderd

Deze lessenreeks is een rechtstreekse verderzetting van Drupal Basis. De oefensite van Drupal Basis blijft bestaan om op te oefenen en testen. Voor deze reeks krijgt de cursist een 'verse' site. Alle lessen worden op termijn herwerkt. (zie label)

Op www.demo.drupallearning.be kan je de uitgewerkte oefeningen bekijken
Op www.testdrupal2.drupallearning.be worden de oefeninge voorbereid en getest.